Svenska Mässan Göteborg

Svenska Mässan Göteborg är gigantisk anläggning för mässor och kongresser med en yta på 145 000 kvadratmeter och utställningsytor på 41 000 kvadratmeter. I komplexet ingår också Hotel Gothia Towers och restauranger.En av de stora mässorna som återkommer sedan 1985 är Bokmässan som vid första mässan hade 5000 besökare, sedan har det växt stadigt. Numer så är det kring 100 000 besökare, det kan variera från år till år. 2008 så var det sådant tryck på utställare så mässan var tvungen att tacka nej till 50 utställare, detta ledde dock till att Svenska Mässan fattade beslutet att bygga ut mässan tills nästa år för att kunna få plats med fler utställare och besökare.Förutom bokmässan så är det en mängd andra arrangemang och utställningar som sker på Svenska Mässan. Om man kollar i deras kalender så är det en väldig variation på program som kommer. Det kan vara Megaloppis, MyDOG 2016 och en hel del musikuppträdanden, Melody Gardot kommer att gästa och Peter Jöback kommer med en julförställning på The Theatre, Gothia Towers.