Det digitala Göteborg

April 24, 2020 rnn.yqe. 0

Göteborg som så många andra städer arbetar aktivt för att förbättra den digitala servicen. Idag så har de flesta av oss tillgång till Internet via […]